Nigdy nie wiadomo, co nam się przytrafi.

Nigdy nie wiadomo, co nam się przytrafi.

Dom opieki, dom seniora, lub dom pomocy społecznej to jednostka, która oferuje 24 godzinną opiekę ludziom jej wymagającym z powodu niepełnosprawności, wieku, choroby. Zdarza się niestety tak, że nawet pozornie młode osoby ulegają wyjątkowo poważnym wypadkom, po których stają się w dużym stopniu niepełnosprawne, a najbliższym tej osoby brak jest profesjonalnego wyposażenia albo kwalifikacji do tego, ażeby móc ciągle się nią zajmować. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy umieszczenie chorego w tego rodzaju ośrodku.   Podobna sytuacja dotyczy osób w podeszłym wieku, które uległy wylewowi lub zawałowi. Czasami choroba przebiega łagodnie a…