Kursy Bhp możemy podzielić na dwa typy.

Co się kryje pod pojęciem usługi Bezpieczeństwa pracy? To niezwykle ważne prace, którymi zajmuje się wiele spółek, świadczą one też bardzo wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami panującymi w pracy, jako służba etatowa i zewnętrzna. Nic dziwnego. Dlaczego?

 

Bo kursy Bezpieczeństwa pracy są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich zatrudnionych, którzy dopiero co rozpoczęli pracować na konkretnym stanowisku. Szkolenia Bhp dzielimy P.W. LJM dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście wyróżniamy rodzaje? Są to kursy tzw. wstępne obejmujące ogólny instruktaż oraz instruktaż stanowiskowy a także te okresowe. Odbywają się one w godzinach pracy i nie mogą one trwać krócej niż trzy godziny lekcyjne.

 

Nowozatrudniony zapoznaje się w ich trakcie z głównymi zasadami Bhp, czyli z bezpieczeństwem i higieną. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są związane z higienicznym a także bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do przepisów i zasad Bhp w we wszystkich krajowych zakładach czuwa, nikt inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli jest mowa o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on oczywiście zrobiony, nim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na bardzo liczne niebezpieczeństwa. Przez to tak ważne jest, by nowy pracownik dowiedział się, jakie są metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Na początek tłumaczy to na rozmowie wstępnej przełożony, a następnie bardziej szczegółowo przedstawia to a ponadto omawia pozostałe czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzany sprawdzian z pozyskanych wcześniej a także poznanych wiadomości.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeżeli przykładowo na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a wśród nich także zmiana procesu technologicznego czy też organizacja stanowisk. UWAGA! Przeprowadzenie kursu Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu ogólnego, i stanowiskowego powinno być potwierdzone poprzez pracownika na piśmie a także odnotowane w jego aktach osobowych. To oświadczenie powinno zawierać imię a także nazwisko pracownika oraz datę oraz miejsce odbycia takiego kursu, oraz podpis. Są także organizowane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane instruktażami okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest uzależniony od powszechnego programu – maksymalnie są to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeśli dany pracownik przedstawi swoje ważne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi zaliczenie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w konkretnym okresie u innego pracodawcy, może być wtedy zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To istotna informacja. To szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę stanowisk pracy, jednakże program szkolenia powinien brać pod uwagę zakres, jaki jest konieczny by dopuścić do pracy na zupełnie nowym stanowisku.

Related posts