Obowiązkiem na terenie RP jest wykupienie ubezpieczenia OC.

Nieszczęśliwe wypadki w trakcie jazdy pojazdem mogą zdarzyć się każdemu z nas. Z tego powodu obowiązkiem w Polsce jest zakup ubezpieczenia OC, to znaczy odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje rekompensatę wszelkich szkód, jakie powstały w wyniku kolizji lub wypadku na drodze, zarówno szkód materialnych jak również osobowych. Musimy mieć na uwadze, że polisa OC jest przypisana do konkretnego samochodu, a nie jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony przepisami toteż w każdym gronie ubezpieczeniowym będzie wyglądać to tak samo.

 

Poszkodowany podczas kolizji lub wypadku ma pełne prawo domagać się naprawy pojazdu albo wypłaty odpowiedniej rekompensaty, która pójdzie na naprawę. Obecnie jest wariant gotówkowy lub bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć cenę naprawy, natomiast właściciel pojazdu nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może również liczyć na pokrycie kosztów na holowanie auta do warsztatu albo wynajęcia pojazdu zastępczego. Sporo informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mamy możliwość odszukać na interesującym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto wspomnieć, że zakład ubezpieczeniowy ma trzydzieści dni na wypłacenie odszkodowania, a jeżeli tego terminu nie dotrzyma, jest zobowiązany poinformować o tym osobę poszkodowaną. Istotne jest także to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami powinien w takiej sytuacji wypłacić bezsporną część rekompensaty, natomiast wypłata pełnego odszkodowania nie może trwać więcej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia dokumentów o szkodzie w wyniku wypadku. Ważną informacją jest też fakt, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie działa wyłącznie w przypadku szkody powstałej w trakcie jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, jaka powstała w wyniku ruchu auta uważa się także szkodę , która została wyrządzona w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu. Tyczy się to również takowych zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek produktów a ponadto w trakcie garażowania lub postoju auta. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada liczne wykluczenia odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeniowy ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za szkody, jakie powstały w wiezionych bagażach albo ładunkach. Warto tu wymienić przede wszystkim stratę pieniędzy, elementów biżuterii czy też innych cennych przedmiotów. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC ochrania kierującego autem w całym okresie trwania polisy. Sprawca kolizji drogowej albo wypadku może liczyć na to, iż wszelkie wywołane przed niego uszkodzenia będą w jego imieniu zrekompensowane poprzez firmę ubezpieczeniową. Musimy tu dodać, że wyróżnia się szkody częściowe jak również całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, że awarie samochodu są minimalne toteż istnieje możliwość naprawić je w opłacalny sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita jest równoznaczna z tym, że auta całkowicie nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan sprzed wypadku albo kolizji. To więc sytuacja znacznie bardziej problematyczna dla właściciela. Należy wiedzieć, iż szkoda całkowita znaczy, iż zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się uszkodzonym pojazdem, który po takim wypadku będzie już wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje go, lecz zazwyczaj odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość sprzedać wrak, co zazwyczaj znaczy zużycie wielu nieuszkodzonych części wyposażenia w kolejnym pojeździe.

Czytaj dalej: o-ubezpieczeniach.pl

Related posts