Wokół rozwodów krąży wiele mitów. Dlatego też stworzyliśmy poradnik rozwodowy i zebraliśmy najbardziej przydatne informacje w jedno miejsce. Przeczytaj i dowiedz się, jakie pytania mogą czekać na rozwodników w sądzie oraz, czego należy się wystrzegać.

Spis treści:

  1. Pytania w sądzie na sprawie rozwodowej;
  2. Najczęściej popełniane błędy w trakcie rozwodu;
  3. Rozwód a ustanie pożycia fizycznego;
  4. Badanie przez sąd przyczyn rozkładu pożycia;

Pytania w sądzie na sprawie rozwodowej

Bez względu na to, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy nie –  do sprawy rozwodowej zawsze jest dobrze się przygotować. Jakich zatem pytań można się spodziewać w sądzie? Na początek będą to pytania wstępne, które z reguły są bardzo ogólne i dotyczą zawartego związku małżeńskiego. Sędzia może zatem pytać o to, kiedy zawarto związek małżeński lub, czy ma się dzieci z powodem lub powódką.

Dopiero potem przyjdzie kolej na pytania związane z rozkładem pożycia. Pytania te mają zmierzać do ustalenia, czy w przypadku stron doszło do rozpadu pożycia między małżonkami. Na tym etapie sędzia może zapytać o to, jak układało się pożycie małżeńskie po ślubie oraz kiedy ustało uczucie do męża lub żony. Podczas sprawy rozwodowej w sądzie bardzo często pada również pytanie o to, kiedy i ewentualnie z jakiego powodu ustało pożycie fizyczne.

Ponadto sędzia może zadawać również inne pytania. Mogą one dotyczyć np. dzieci, czy wspólnego majątku. W przypadku posiadania dzieci sąd będzie musiał również orzec, z którym z rodziców one zostaną i jak będą wyglądać dalsze kontakty z dziećmi. Z tego powodu sędzia może zapytać o to, czy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne mieszkanie oraz jak przebiega ich dotychczasowy kontakt oraz opieka nad dziećmi1.

Najczęściej popełniane błędy w trakcie rozwodu

Jednym z najczęściej popełnianych błędów na sali sądowej podczas rozwodu jest ukrywanie osoby trzeciej, z którym jeden z małżonków zaczął się spotykać. Zwłaszcza jeżeli osoba ta próbuje się w sądzie wybielić. Ukrywanie prawy przed sądem nigdy nie wychodzi nikomu na dobre. Kolejnym i niestety bardzo często popełnianym błędem jest traktowanie dziecka jako karty przetargowej w sądzie. W przypadku dziecka wskazana jest przede wszystkim komunikacja. Jeśli tej pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami nie ma, dobrze jest skorzystać z pomocy prawnika rozwodowego. Równie dużym błędem jest wysuwanie zarzutów wobec małżonka bez posiadania dowodów, które dla Sądu mają ogromne znaczenie2.

Rozwód a ustanie pożycia fizycznego

Nieprawdą jest, że sąd może stwierdzi rozkład pożycia tylko wtedy, gdy ustało ono co najmniej na 3 miesiące przed wniesieniem sprawy do sądu. Prawo rodzinne nie wyznacza żadnej granicy czasowej, która musiałaby minąć od ustania pomiędzy stronami pożycia fizycznego. Bardzo duże znaczenie dla orzeczenia rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami jest jednak całkowity zanik więzi fizycznej. W przeciwnym razie Sąd może orzec, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny3.

Badanie przez sąd przyczyn rozkładu pożycia

Słysząc to pojęcie, wiele osób zastanawia się na tym, czy wnosząc do sądu o rozwód bez orzekania o winie, sędzia będzie dociekał się przyczyny rozstania małżonków. Nic bardziej mylnego. Sędzia nie będzie dociekał, która ze stron ponosi winę za rozpad pożycia. Będzie musiał jednak za to ustalić, czy między małżonkami nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia. To z kolei sprowadza się do tego, że sędzia będzie musiał zapytać o to, dlaczego dochodzi do rozwodu3.

Bibliografia:

  1. https://www.adwokat-tomaszkrason.pl/2021/09/22/pytania-w-sprawie-rozwodowej-przyklady/
  2. https://adwokatodrozwodow.pl/bledy-podczas-rozwodu/
  3. https://www.profinfo.pl/blog/rozwod-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

Podobne artykuły:

https://www.krp-ks.pl/porady-prawne-artykuly/rozwod-krok-po-kroku/